• 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame0
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame1
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame2
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame3
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame4
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame5
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame6
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame7
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame8
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame9
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame10
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame11
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame12
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame13
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame14
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame15
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame16
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame17
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame18
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame19
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame0
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame1
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame2
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame3
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame4
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame5
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame6
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame7
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame8
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame9
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame10
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame11
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame12
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame13
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame14
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame15
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame16
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame17
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame18
 • 5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame19

5827-Gọng kính nam/nữ (new)-CIENEGA CN 9701 eyeglasses frame

1,080,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000012357/

 

https://jp.mercari.com/item/m16960061060

 

https://item.rakuten.co.jp/eyeneed/cn-k32-2/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng