• 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame0
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame1
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame2
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame3
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame4
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame5
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame6
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame7
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame8
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame9
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame10
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame11
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame12
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame13
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame14
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame15
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame16
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame17
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame18
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame19
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame20
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame0
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame1
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame2
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame3
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame4
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame5
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame6
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame7
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame8
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame9
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame10
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame11
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame12
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame13
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame14
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame15
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame16
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame17
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame18
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame19
 • 5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame20

5834-Gọng kính nữ/nam-GATSBY GY18 eyeglasses frame

1,432,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

https://bmsonline.jp/item/1006/733_GY18-115_55_1/

 

https://www.ohmyglasses.jp/brands/gatsby/frame/gatsby-18-121-3-57

 

https://bmsonline.jp/brand/1006

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng