• 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame0
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame1
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame2
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame3
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame4
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame5
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame6
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame7
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame8
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame9
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame10
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame11
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame12
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame13
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame14
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame15
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame16
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame17
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame18
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame19
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame0
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame1
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame2
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame3
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame4
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame5
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame6
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame7
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame8
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame9
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame10
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame11
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame12
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame13
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame14
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame15
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame16
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame17
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame18
 • 5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame19

5710-Gọng kinh nữ-SONIA RYKIEL 65-7689 eyeglasses frame

1,640,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Mắt kính có độ cận nhẹ ~ 0.5 độ

 

Reference links:

https://www.sammyninos.com/str/product/sonia-rykiel-65-7682/

 

https://www.sammyninos.com/str/product/sonia-rykiel-66-8705/

 

https://www.ebina-megane.com/?p=14859

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng