• 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame0
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame1
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame2
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame3
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame4
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame5
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame6
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame7
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame8
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame9
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame10
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame11
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame12
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame13
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame14
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame15
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame16
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame17
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame0
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame1
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame2
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame3
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame4
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame5
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame6
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame7
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame8
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame9
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame10
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame11
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame12
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame13
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame14
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame15
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame16
 • 5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame17

5531-Gọng kính nữ/nam-SLAN D SD-315 rimless eyeglasses frame

1,672,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

https://www.ohmyglasses.jp/brands/slend

 

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000008202/

 

https://www.ebina-megane.com/?p=44643

 

https://item.rakuten.co.jp/uemuramegane/sd-921-pk-2/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng