• 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones0
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones1
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones2
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones3
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones4
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones5
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones6
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones7
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones8
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones9
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones0
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones1
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones2
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones3
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones4
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones5
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones6
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones7
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones8
 • 9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones9

9503-Tai nghe dây-PANASONIC RP HJE360 earphones

225,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

Reference links:

https://fado.vn/jp/amazon/panasonic-rp-hje360-a-in-ear-earbuds-blue-B071P9YBL4.html

Số lượng: 6
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng