• 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng14
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng14

7513-Size 36/36.5 (23.5cm)-POLO RALPH LAUREN sneakers-Giầy nữ-Đã sử dụng

645,000 

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3-POLO-RALPH-LAUREN-SK-VLC/dp/B09ZJ2SVGF

 

https://www.locondo.jp/shop/commodity/SALP0482D/PO2992BW00513/

 

https://sieuthihangmy.com.vn/vi/products/giay-sneaker-nam-polo-ralph-lauren-faxon-low-sneaker

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng