• 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame0
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame1
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame2
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame3
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame4
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame5
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame6
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame7
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame8
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame9
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame10
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame11
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame12
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame13
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame14
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame0
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame1
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame2
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame3
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame4
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame5
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame6
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame7
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame8
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame9
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame10
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame11
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame12
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame13
 • 5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame14

5876-Gọng kính nữ (new)-ORIGINAL 7735-03 eyeglasses frame

280,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Sản phẩm mới, chưa sử dụng, không có nhược điểm.

Sản phẩm không bao gồm mắt kính mẫu, khách hàng cần thay mắt kính phù hợp với thị lực.

 

Reference links:

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng