• 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame0
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame1
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame2
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame3
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame4
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame5
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame6
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame7
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame8
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame9
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame10
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame11
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame12
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame13
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame14
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame15
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame16
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame17
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame18
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame0
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame1
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame2
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame3
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame4
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame5
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame6
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame7
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame8
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame9
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame10
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame11
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame12
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame13
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame14
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame15
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame16
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame17
 • 5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame18

5840-Gọng kính nam/nữ (new)-CKS-671 eyeglasses frame

280,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng