• 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame0
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame1
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame2
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame3
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame4
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame5
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame6
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame7
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame8
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame9
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame10
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame11
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame12
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame13
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame14
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame15
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame16
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame17
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame18
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame0
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame1
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame2
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame3
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame4
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame5
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame6
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame7
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame8
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame9
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame10
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame11
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame12
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame13
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame14
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame15
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame16
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame17
 • 5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame18

5839-Gọng kính nữ/nam (new)-CUNO 2107-03 eyeglasses frame

520,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

https://tw.daigobang.com/auction/item?aID=492671029

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng