• 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame0
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame1
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame2
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame3
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame4
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame5
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame6
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame7
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame8
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame9
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame10
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame11
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame12
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame13
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame14
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame15
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame16
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame17
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame18
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame19
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame20
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame0
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame1
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame2
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame3
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame4
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame5
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame6
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame7
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame8
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame9
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame10
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame11
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame12
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame13
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame14
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame15
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame16
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame17
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame18
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame19
 • 5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame20

5808-Gọng kính nữ/nam (new)-HORIEN HR 8075 eyeglasses frame

1,192,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp

 

Reference links:

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000011033/

 

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000011035/

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng