• 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses0
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses1
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses2
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses3
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses4
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses5
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses6
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses7
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses8
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses9
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses10
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses11
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses12
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses13
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses14
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses15
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses16
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses17
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses0
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses1
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses2
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses3
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses4
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses5
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses6
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses7
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses8
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses9
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses10
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses11
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses12
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses13
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses14
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses15
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses16
 • 5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses17

5708-Kính mát nữ-VELVET Trend BK Taylor sunglasses

552,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Kính gần như chưa sử dụng, không có nhược điểm

Giá sản phẩm niêm trên website chính hãng ~$55 ~ 1.260.000đ

 

Reference links:

https://velveteyewear.com/collections/velvet-sunglasses/products/taylor-mauve?variant=45398992451

 

https://velveteyewear.com/collections/velvet-sunglasses?page=2

 

https://www.shophq.com/Product/velvet-eyewear-style-box-set-of-3-sunglasses-for-your-face-shape/740-218

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng