• 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses0
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses1
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses2
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses3
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses4
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses5
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses6
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses7
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses8
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses9
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses10
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses11
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses12
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses13
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses14
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses15
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses16
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses17
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses18
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses0
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses1
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses2
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses3
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses4
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses5
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses6
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses7
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses8
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses9
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses10
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses11
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses12
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses13
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses14
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses15
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses16
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses17
 • 5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses18

5679-Kính mát nữ-KANGOL KL 1086 sunglasses

520,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

 

Reference links:

https://www.etsy.com/listing/951484610/kangol-sunglasses-y2k-sunglasses-rose

 

https://www.favershamoptical.com/Designer_Glasses_Kangol_259_p/kan259.htm

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng