• 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame0
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame1
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame2
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame3
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame4
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame5
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame6
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame7
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame8
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame9
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame10
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame11
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame12
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame13
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame14
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame15
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame16
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame17
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame18
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame19
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame20
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame0
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame1
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame2
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame3
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame4
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame5
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame6
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame7
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame8
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame9
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame10
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame11
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame12
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame13
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame14
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame15
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame16
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame17
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame18
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame19
 • 5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame20

5580-Gọng kính nữ (new)-MARSHU B MB66031 eyeglasses frame

1,560,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

http://hasegawa-opt.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/MB66-028%EF%BD%9E031%E3%80%80%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0.pdf

 

https://www.ebina-megane.com/?p=72639

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng