• 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame0
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame1
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame2
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame3
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame4
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame5
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame6
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame7
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame8
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame9
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame10
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame11
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame12
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame13
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame14
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame15
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame16
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame17
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame18
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame19
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame20
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame0
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame1
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame2
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame3
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame4
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame5
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame6
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame7
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame8
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame9
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame10
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame11
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame12
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame13
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame14
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame15
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame16
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame17
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame18
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame19
 • 5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame20

5543-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5095 half rim eyeglasses frame

2,232,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

Reference links:

https://www.ohmyglasses.jp/brands/hiroko-koshino/frame/hiroko-koshino-hk1136-2-50

 

https://www.biccamera.com/bc/item/8886637/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng