• 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame0
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame1
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame2
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame3
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame4
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame5
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame6
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame7
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame8
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame9
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame10
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame11
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame12
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame13
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame14
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame15
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame16
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame17
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame18
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame19
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame20
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame21
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame0
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame1
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame2
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame3
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame4
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame5
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame6
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame7
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame8
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame9
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame10
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame11
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame12
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame13
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame14
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame15
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame16
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame17
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame18
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame19
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame20
 • 5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame21

5524-Gọng kính nữ (new)-FIAT LUX FL 068 rimless eyeglasses frame

2,600,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng; mắt kính tráng sapphire chống xước, có thể sử dụng như kính trong 0 độ.

Lưu ý: khách hàng cần thay mắt kính phù hợp với thị lực

 

Reference links:

https://yoshida-moji.com/staff/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%81%AA%E9%AB%98%E7%B4%9A%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D/

 

https://item.rakuten.co.jp/yosimura/fl178-1-53/

 

https://vector-park.jp/item/022-902105250013/

 

https://item.rakuten.co.jp/takamoli/fiatlux1/?iasid=07rpp_10095___e2-l0p8i1yr-825q-f2715f7e-2ccc-443c-a898-14552a601a07

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng