• 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame0
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame1
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame2
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame3
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame4
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame5
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame6
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame7
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame8
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame9
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame10
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame11
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame12
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame13
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame14
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame15
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame16
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame17
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame18
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame19
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame20
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame21
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame0
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame1
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame2
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame3
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame4
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame5
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame6
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame7
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame8
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame9
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame10
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame11
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame12
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame13
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame14
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame15
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame16
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame17
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame18
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame19
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame20
 • 5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame21

5471-Gọng kính nam/nữ-MAJI MAJI MM1-120 eyeglasses frame

1,560,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

https://item.rakuten.co.jp/king-megane/10023119/

 

https://bmsonline.jp/brand/1030

 

https://bmsonline.jp/item/1030/3121_MM1-803_54_4/

 

https://onlineshop.meganeichiba.jp/ec/proSet/2/I-iset454

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng