• 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng0
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng1
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng2
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng3
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng4
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng5
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng6
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng7
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng8
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng9
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng10
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng11
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng12
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng0
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng1
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng2
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng3
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng4
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng5
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng6
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng7
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng8
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng9
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng10
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng11
 • 3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng12

3989-Size 35(22cm)-PINKY&DIANNE leather slingback-Giầy nữ-Mới/chưa sử dụng

1,785,000 

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://mitsui-shopping-park.com/ec/p/1531200002196

 

https://www.brandeli.com/brand/pinkydianne/item/M075219S0045

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng