• 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới0
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới1
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới2
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới3
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới4
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới5
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới6
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới7
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới8
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới9
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới10
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới11
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới12
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới0
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới1
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới2
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới3
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới4
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới5
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới6
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới7
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới8
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới9
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới10
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới11
 • 3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới12

3968-Size 37 (24cm)-Monsieur GRECO Japan loafers-Giầy nữ-Đã sử dụng/Khá mới

1,375,000 

(8% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.2ndstreet.jp/goods/detail/goodsId/2343280554114/shopsId/31528

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng