• 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng10

3914-Size 35.5 (22.5cm)-YVES SAINT LAURENT shoes-Giầy nữ-Đã sử dụng

Thông tin chi tiết và giá sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới

Thương hiệu:

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.

 

Reference links:

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng