• 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame0
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame1
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame2
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame3
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame4
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame5
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame6
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame7
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame8
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame9
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame10
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame11
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame12
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame13
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame14
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame15
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame16
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame17
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame18
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame19
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame20
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame21
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame22
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame0
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame1
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame2
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame3
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame4
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame5
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame6
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame7
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame8
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame9
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame10
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame11
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame12
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame13
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame14
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame15
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame16
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame17
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame18
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame19
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame20
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame21
 • 3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame22

3488-Gọng kính nam/nữ (used)-GIVENCHY 4422 rimless eyeglasses frame

1,880,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Sản phẩm tương tự có giá tham khảo ~ 46.000 yên ~ 9.500.000đ

 

Reference links:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aihikino/gi4422.html

 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aihikino/a5b8a5d0a5.html

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng