• 33890
 • 33891
 • 33892
 • 33893
 • 33894
 • 33895
 • 33896
 • 33897
 • 33898
 • 33899
 • 338910
 • 338911
 • 338912
 • 338913
 • 338914
 • 338915
 • 338916
 • 338917
 • 338918
 • 338919
 • 33890
 • 33891
 • 33892
 • 33893
 • 33894
 • 33895
 • 33896
 • 33897
 • 33898
 • 33899
 • 338910
 • 338911
 • 338912
 • 338913
 • 338914
 • 338915
 • 338916
 • 338917
 • 338918
 • 338919

3389

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã: CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng