• 32320
 • 32321
 • 32322
 • 32323
 • 32324
 • 32325
 • 32326
 • 32320
 • 32321
 • 32322
 • 32323
 • 32324
 • 32325
 • 32326

3232

 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/