• 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng0
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng1
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng2
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng3
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng4
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng5
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng6
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng7
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng8
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng9
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng10
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng11
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng12
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng13
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng14
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng15
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng16
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng17
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng18
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng19
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng20
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng21
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng22
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng23
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng24
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng25
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng26
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng0
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng1
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng2
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng3
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng4
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng5
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng6
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng7
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng8
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng9
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng10
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng11
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng12
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng13
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng14
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng15
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng16
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng17
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng18
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng19
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng20
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng21
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng22
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng23
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng24
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng25
 • 3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng26

3206-First Class Perfume Collection 27.9ml-Nước hoa nữ-Đã sử dụng

1,495,000 

Thương hiệu: First Class Perfume Collection – 6 thương hiệu 

Xuất xứ: made in France

Series name/code: First Class Perfume Collection

Tình trạng/mô tả:

Set nước hoa mini gồm 6 chai nhỏ  từ 6 thương hiệu nổi tiếng:

 • Ombre Rose de Jean Eau de Toilette 5ml – Gần như đầy chai

 • Vent Vert De Pierre Balmain Eau de Toilette 4ml – Còn khoảng 90% ~ 3.6ml

 • Cabochard de Gres Eau de Pafum 3.2ml – Còn khoảng 60% ~ 1.7ml

 • Bal a Versailles de Jean Deprez Eau de Toilette 5ml – Đầy chai

 • Cabotine De Gres Eau de Parfum  3.2ml – Còn khoảng 60% ~ 1.7ml

 • Mon Classique de Morabito Eau de Toilette 7.5ml – Còn khoảng 70% ~ 5ml

 • Công thức pha trộn nguyên bản (Old/Original formula) với nhiều thành phần tự nhiên và có khác biệt với công thức pha trộn hiện nay từ thành phần tổng hợp.
 • Giá các chai mini tương tự tham khảo ~ $15 – $40 ~ 350.000 – 950.000đ

 

Reference links:

https://www.ebay.co.uk/itm/325886892852

 

https://www.ebay.com/itm/234952635507

 

https://www.etsy.com/listing/1541529298/balmain-vent-vert-edt-4ml-miniature?show_sold_out_detail=1&ref=nla_listing_details

 

https://www.etsy.com/listing/1298321027/miniature-vent-vert-by-pierre-balmain

 

https://www.etsy.com/hk-en/listing/943995710/cabochard-gres-1959-parfum-version-from

 

https://www.etsy.com/listing/1262374069/cabochard-perfum-by-gres-paris-vintage?show_sold_out_detail=1&ref=nla_listing_details

 

https://www.ebay.com/itm/275334522840

 

https://www.ebay.com/itm/354224584939

 

https://www.etsy.com/listing/1299315869/vintage-cabotine-de-gres-paris-perfume?show_sold_out_detail=1&ref=nla_listing_details

 

https://www.etsy.com/listing/1225230873/vintage-gres-paris-cabotine-de-gres-eau?show_sold_out_detail=1&ref=nla_listing_details

 

https://www.etsy.com/listing/1516257046/morabito-mon-classique-edt-75ml

 

https://www.ebay.com/itm/354878365692

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng