• 31640
 • 31641
 • 31642
 • 31643
 • 31644
 • 31645
 • 31640
 • 31641
 • 31642
 • 31643
 • 31644
 • 31645

3164

 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/