• 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones0
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones1
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones2
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones3
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones0
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones1
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones2
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones3

9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones

290,000 

(40% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

Reference links:

https://www.e-earphone.jp/products/detail/97072/

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
  • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
  • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng