• 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones0
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones1
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones2
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones3
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones0
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones1
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones2
  • 9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones3

9505-Tai nghe dây-ALPEX SPINE Hi-res audio earphones

315,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

Reference links:

https://www.e-earphone.jp/products/detail/97072/

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
  • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
  • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng