• 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng14
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng15
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng14
 • 7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng15

7529-Size 36.5 (23-23.5cm)-CHANEL leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng

873,000 

(8% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://poshmark.com/listing/VTG-Chanel-Black-Pumps-Heels-Leather-37-7-735-CC-Pointed-Striped-620431c19eb49d50c3e4565d

 

https://swapshop.gr/chanel-vintage-beige-fishnet-black-leather-cap-toe-pumps-shoes-heel-pointy-38/

 

https://www.vestiairecollective.com/women-shoes/heels/chanel/pink-python-chanel-heels-31908671.shtml

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng