• 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới0
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới1
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới2
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới3
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới4
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới5
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới6
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới7
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới8
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới9
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới10
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới11
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới0
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới1
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới2
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới3
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới4
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới5
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới6
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới7
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới8
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới9
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới10
 • 7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới11

7504-Size M(23.5-24.5cm)-TOMMY GIRL suede leather boots-Giầy nữ-Đã sử dụng/khá mới

2,378,000 

(8% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.amazon.com.be/-/en/Tommy-Hilfiger-Padded-Nubuck-Vintage/dp/B0B5T4B59Q

 

https://www.aboutyou.de/p/tommy-hilfiger/boots-8606265

 

https://rainbowcity.ca/products/vegan-suede-boot-with-padded-cuff-in-gold-tooth

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng