• 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame0
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame1
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame2
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame3
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame4
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame5
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame6
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame7
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame8
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame9
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame10
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame11
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame12
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame13
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame14
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame15
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame16
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame17
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame18
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame0
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame1
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame2
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame3
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame4
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame5
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame6
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame7
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame8
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame9
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame10
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame11
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame12
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame13
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame14
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame15
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame16
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame17
 • 5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame18

5819-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame

600,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

Detailed information

Product number

TAR4020

brand

Tarte

Frame color

Blue

Nose pad

Not adjustable

Country of manufacture

others

Frame shape

Wellington

Rim shape

Full rim

Frame material

plastic

Temple material

plastic

 

 

 

 

 

 

 

 

Frame size

Frame size

1. Lens width

54mm

2. Bridge width

16mm

3. Temple length

140mm

4. Lens height

32.5mm

 

 

 

 

 

 

 

Reference links:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tataramegane/tar-4020-4.html

 

https://bmsonline.jp/item/1010/1639_TAR4020_54_2/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng