• 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame0
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame1
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame2
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame3
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame4
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame5
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame6
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame7
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame8
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame9
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame10
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame11
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame12
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame13
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame14
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame15
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame16
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame17
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame18
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame0
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame1
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame2
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame3
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame4
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame5
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame6
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame7
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame8
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame9
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame10
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame11
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame12
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame13
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame14
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame15
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame16
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame17
 • 5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame18

5788-Gọng kính nữ-REIKO HIRAKO RH1609 half rim eyeglasses frame

1,592,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

https://www.ohmyglasses.jp/brands/reiko-hirako/frame/reiko-hirako-rh-1657-6

 

https://item.rakuten.co.jp/auc-mgc/rh1652c05/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_106_1_10000236

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng