• 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame0
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame1
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame2
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame3
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame4
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame5
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame6
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame7
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame8
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame9
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame10
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame11
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame12
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame13
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame14
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame15
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame16
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame17
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame18
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame19
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame20
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame21
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame0
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame1
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame2
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame3
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame4
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame5
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame6
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame7
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame8
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame9
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame10
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame11
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame12
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame13
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame14
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame15
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame16
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame17
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame18
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame19
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame20
 • 5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame21

5784-Gọng kính nữ/nam-SOHOZ Classic SO9586 eyeglasses frame

712,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính tốt

 

Reference links:

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000011122/

 

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000011121/

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng