• 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame0
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame1
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame2
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame3
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame4
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame5
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame6
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame7
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame8
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame9
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame10
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame11
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame12
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame13
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame14
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame15
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame16
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame17
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame18
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame19
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame0
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame1
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame2
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame3
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame4
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame5
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame6
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame7
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame8
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame9
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame10
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame11
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame12
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame13
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame14
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame15
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame16
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame17
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame18
 • 5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame19

5715-Gọng kính nữ-GUCCI vintage eyeglasses frame

390.000 

(42% off )

Thương hiệu: GUCCI 

Series name/code: 

Thông số: Bề rộng kính ~ 13.5cm, chiều dài gọng ~ 13cm, chiều ngang mắt kính ~ 50mm, cầu kính ~ 18mm; khối lượng gọng + mắt kính thuỷ tinh  ~ 19gr.

Chất liệu: khung thép mạ tĩnh điện, mắt kính thuỷ  tinh đã sử dụng – không xác định độ

Tình trạng/mô tả: kính đã sử dụng; phía trong gọng (gần tai đeo nhựa) bị mòn – hoen rỉ khá đáng kể; phía bên ngoài gọng sạch-sáng-không có xước mòn đáng kể; phía ngoài khung kính (gần vị trí gọng gập) bị mòn nhẹ như ảnh chụp mô tả

Kiểu dáng mắt kính  nhỏ, dạng oval; phù hợp với nữ giới

Ghi chú: khách hàng cần thay thế mắt kính cho phù hợp với thị lực.

 

Reference links:

Số lượng: 1
Thanh toán