• 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses0
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses1
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses2
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses3
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses4
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses5
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses6
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses7
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses8
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses9
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses10
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses11
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses12
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses13
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses14
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses15
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses16
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses17
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses0
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses1
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses2
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses3
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses4
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses5
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses6
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses7
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses8
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses9
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses10
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses11
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses12
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses13
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses14
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses15
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses16
 • 5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses17

5687-Kính mát nữ (new)-PIERRE CARDIN 891 smoke sunglasses

3,611,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Kính mới – chưa sử dụng – series hiếm gặp.

 

Reference links:

https://www.vintageframescompany.com/products/pierre-cardin-caravelle-0724

 

https://www.vintage-sunglasses-shop.com/eyewear/17072/pierre-cardin-cp805-old-vintage-sailing-80s-shades

 

https://www.etsy.com/ie/listing/722222879/pierre-cardin-vintage-sunglasses-rare

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng