• 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame0
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame1
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame2
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame3
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame4
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame5
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame6
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame7
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame8
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame9
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame10
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame11
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame12
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame13
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame14
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame15
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame16
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame17
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame18
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame0
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame1
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame2
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame3
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame4
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame5
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame6
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame7
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame8
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame9
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame10
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame11
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame12
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame13
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame14
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame15
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame16
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame17
 • 5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame18

5583-Gọng kính nữ (new)-RAFFINATO 6501 eyeglasses frame

1,960,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference link:

https://item.rakuten.co.jp/glasspapa40/bf-raffinato6501c4/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_109_1_10000237

 

https://divaldi.com/products/dvo8168-raffinato-eyeglasses-frame

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng