• 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame0
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame1
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame2
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame3
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame4
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame5
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame6
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame7
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame8
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame9
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame10
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame11
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame12
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame13
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame14
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame15
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame16
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame17
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame18
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame19
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame0
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame1
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame2
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame3
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame4
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame5
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame6
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame7
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame8
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame9
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame10
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame11
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame12
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame13
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame14
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame15
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame16
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame17
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame18
 • 5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame19

5488-Gọng kính nữ/nam-YIN & YANG YY 7010 rimless eyeglasess frame

1,400,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp

 

Reference links:

https://item.rakuten.co.jp/megane-hayashi/10000209/

 

https://item.rakuten.co.jp/megane-hayashi/10000206/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng