• 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame0
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame1
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame2
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame3
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame4
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame5
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame6
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame7
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame8
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame9
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame10
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame11
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame12
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame13
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame14
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame15
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame16
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame17
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame18
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame19
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame20
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame21
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame22
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame0
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame1
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame2
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame3
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame4
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame5
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame6
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame7
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame8
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame9
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame10
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame11
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame12
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame13
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame14
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame15
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame16
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame17
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame18
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame19
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame20
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame21
 • 5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame22

5485-Gọng kính nữ (new)-ANDRE VALENTINO AV65 025 eyeglasses frame

1,752,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

http://hasegawa-opt.com/archives/546

 

https://www.ohmyglasses.jp/brands/andre-valentino-paris/frame/ranking

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng