• 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame0
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame1
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame2
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame3
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame4
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame5
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame6
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame7
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame8
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame9
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame10
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame11
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame12
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame13
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame14
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame15
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame16
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame17
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame18
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame19
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame20
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame0
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame1
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame2
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame3
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame4
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame5
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame6
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame7
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame8
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame9
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame10
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame11
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame12
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame13
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame14
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame15
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame16
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame17
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame18
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame19
 • 5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame20

5476-Gọng kính nữ (new)-CHRISTIAN EMILIO CE29 eyeyglasses frame

1,112,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

https://bmsonline.jp/brand/1157

 

https://bmsonline.jp/item/880_CE29-058_51_5/

 

http://hasegawa-opt.com/archives/2628

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng