• 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag0
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag1
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag2
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag3
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag4
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag5
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag6
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag7
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag8
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag0
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag1
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag2
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag3
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag4
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag5
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag6
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag7
 • 4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag8

4470-Túi đeo vai-GALLARD AGALANTE One’s Heart shoulder bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng