• 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag0
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag1
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag2
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag3
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag4
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag5
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag6
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag7
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag8
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag9
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag10
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag0
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag1
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag2
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag3
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag4
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag5
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag6
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag7
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag8
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag9
 • 4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag10

4413-Túi đeo vai-BARDOT ROSE shoulder bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng