• 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag0
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag1
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag2
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag3
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag4
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag5
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag6
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag0
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag1
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag2
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag3
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag4
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag5
 • 4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag6

4152-Túi đeo vai/đeo chéo-COACH signature crossbody/shoulder bag

1,520,000 

(10% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

https://www.ebay.com/itm/256339639469

 

https://poshmark.com/listing/Coach-Signature-Pattern-F15511-Shoulder-Bag-TanCanvas-Brown-Leather-trim-651b2287acf462bd49920813

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng