• 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag1
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag2
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag3
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag4
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag5
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag6
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag7
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag8
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag1
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag2
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag3
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag4
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag5
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag6
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag7
 • 4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag8

4061-Túi xách tay da thằn lằn-ACCENT Lizard skin birkin style bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng