• 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới0
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới1
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới2
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới3
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới4
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới5
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới6
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới7
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới8
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới9
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới10
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới11
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới12
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới13
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới14
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới0
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới1
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới2
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới3
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới4
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới5
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới6
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới7
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới8
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới9
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới10
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới11
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới12
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới13
 • 3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới14

3994-Size 5.5/35.5(22.5cm)-TRUSSARDI python embossded pumps-Giầy nữ-Khá mới

1,271,000 

(15% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.vestiairecollective.com/women-shoes/heels/trussardi/black-suede-trussardi-heels-5756769.shtml

 

https://www.vestiairecollective.com/women-shoes/heels/trussardi/black-suede-trussardi-heels-21163588.shtml

 

https://www.ebay.com/itm/364384861446?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng