• 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới0
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới1
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới2
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới3
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới4
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới5
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới6
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới7
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới8
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới9
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới10
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới11
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới12
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới13
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới0
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới1
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới2
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới3
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới4
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới5
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới6
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới7
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới8
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới9
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới10
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới11
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới12
 • 3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới13

3988-Size 36.5 (23-23.5cm)-DIANA Japan flats-Giầy nữ-Khá mới

1,186,000 

(8% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://fashionwalker.com/commodity/SDIA1225D/DI8039BW02117/

 

https://www.locondo.jp/shop/commodity/SDIA0485D/TA1651BW00922/

 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%8A-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AB2cm%E5%8F%B0-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC-WD42342/dp/B09P4LKQ8D

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng