• 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12

3986-Size 37 (23.5/24cm)-YVES SAINT LAURENT Suede leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng

2,203,000 

(8% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.1stdibs.com/fashion/accessories/shoes/1980-yves-saint-laurent-electric-purple-suede-pumps-w-black-piping-size-10m/id-v_13366532/

 

https://curatorialdept.com/products/copy-of-vintage-black-red-chanel-pumps

 

https://www.ebay.com/itm/175768119736

 

https://poshmark.com/listing/YSL-Black-Satin-Shoe-Heel-Academia-Yves-Saint-Laurent-sz-75-N-6406697a382db8480ef16c64

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng