• 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13

3984-Size 7/37 (23.5/24cm)-CHARLES JOURDAN leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng

1,402,000 

(15% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.1stdibs.com/fashion/clothing/shoes/charles-jourdan-paris-leopard-print-pony-hair-heels-pumps-size-us-6-eu-36/id-v_20157472/

 

https://www.vestiairecollective.com/women-shoes/heels/charles-jourdan/brown-leather-charles-jourdan-heels-37692701.shtml

 

https://www.jolicloset.com/en/designers-women/charles-jourdan/womens-shoes/heels/heels–42944

 

https://www.antiquesboutique.com/antique-shoes/charles-jourdan-paris-brown-suede-court-shoes-size-4-37/itm154628

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng