• 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng0
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng1
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng2
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng3
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng4
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng5
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng6
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng7
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng8
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng9
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng10
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng11
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng12
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng13
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng14
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng0
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng1
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng2
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng3
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng4
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng5
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng6
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng7
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng8
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng9
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng10
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng11
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng12
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng13
 • 3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng14

3974-Size 37nữ/38nam (24cm)-NEW BALANCE Sport shoes-Giầy nam/nữ-Mới-chưa sử dụng

1,421,000 

(8% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.kickscrew.com/products/new-balance-574-ml574vtr

 

https://wear.jp/item/7818366/

 

https://sizeer.de/new-balance-ml574vtr-herren-new-balance-blau-ml574vtr

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng