• 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng0
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng1
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng2
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng3
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng4
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng5
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng6
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng7
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng8
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng9
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng10
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng11
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng12
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng13
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng14
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng15
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng0
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng1
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng2
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng3
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng4
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng5
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng6
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng7
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng8
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng9
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng10
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng11
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng12
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng13
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng14
 • 3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng15

3966-Size 7.5/40.5 (25cm)-BALLY Andante vintage loafers-Giầy nam-Đã sử dụng

2,069,000 

(8% off )

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.1stdibs.com/fashion/clothing/shoes/bally-adante-size-11-black-silk-slip-on-loafers/id-v_11954522/

 

https://www.ebay.com/itm/133716066580

 

https://suigenerisconsignment.com/products/bally-adante-size-11-black-silk-slip-on-loafers

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng