• 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng12

3940-Size 37.5(24.5cm)-GINZA KANEMATSU Japan sandals-Giầy nữ-Đã sử dụng

895,000 

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.smasell.jp/products/detail.php?product_id=521200&rccode=___smasell_sp___category_products&list_name=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81

 

https://item.fril.jp/2336aef693227660c6318ce16c705402

 

https://item.fril.jp/8a030683fd61deeb578038f38d5d4d97

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng