• 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13

3932-Size 35.5(22.5cm)-FRESCA Ginza Japan pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng

1,495,000 

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://ginza-yoshinoya.jp/collections/womens?filter.p.vendor=FRESCA&filter.p.product_type=%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%B9&filter.v.price.gte=&filter.v.price.lte=&sort_by=best-selling

 

https://ginza-yoshinoya.jp/products/rf7902pnk?_pos=202&_fid=8369c0e8f&_ss=c

 

https://ginza-yoshinoya.jp/products/rf7902nvy?_pos=205&_fid=57d7fe527&_ss=c

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng