• 32620
 • 32621
 • 32622
 • 32623
 • 32624
 • 32625
 • 32626
 • 32627
 • 32628
 • 32629
 • 326210
 • 32620
 • 32621
 • 32622
 • 32623
 • 32624
 • 32625
 • 32626
 • 32627
 • 32628
 • 32629
 • 326210

3262

 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/